Eye Level
 
High Angle
Eye Level High Angle
Thomas Williams House, Moncton, NB